Ekológia

Ochrana a starostlivosť o životné prostredie patria dlhodobo medzi hlavné priority spoločnosti ILaS COMPANY s.r.o.. V tejto súvislosti spoločnosť pristúpila v roku 2005 ku kúpe motorových vozidiel s pohonom na zemný plyn, ktoré produkujú výrazne menej škodlivín ako dovtedy používané vozidla s klasickým pohonom.

Skúsenosti z praktického používania vozidiel s pohonom na zemný plyn ukázali, že prevádzka takýchto vozidiel sa oproti vozidlám s naftovým motorom z hľadiska dopadu na životné prostredie vyznačuje hlavne nasledujúcimi výhodami:

  • pri spaľovaní z motorov na zemný plyn sa neuvoľňuje oxid siričitý (SO2)
  • plynové motory majú tichší chod, úroveň hluku plynových vozidiel oproti naftových je vďaka „mäkšiemu“ spaľovaniu nižšia o 50 %
  • zníženie emisií oxidu uhličitého (skleníkového plynu) cca o 10–15 %
  • do zemného plynu sa nepridávajú aditíva a karcionogénne prísady
  • nemožnosť kontaminácie pôdy v dôsledku úniku nafty na ceste, v garáži a pod.