Certifikáty

Sme jedinou certifikovanou pekárňou BIO chleba a BIO pečiva na Slovensku

Naši spotrebitelia sa začínajú čoraz viac zaujímať o kvalitu a biologickú hodnotu potravín, ktoré konzumujú. Najzdravšie potravinárske výroky sú označované značkou BIO a ich výroba je sledovaná od prípravy pôdy naosev až po ich finálne balenie a predaj.

Kvalita BIO potravín je nezameniteľná – sú zdravé. Pri produkcii surovín sa nepoužívajú agrochemikálie a pesticídy, pri ich vlastnej výrobe nie sú použité potravinárske chemikálie, umelé farbivá, konzervačné látky, zahusťovadlá, syntetické ochucovadlá, sladidla a ďalšie. Rovnako sa nepoužívajú postupy, ktoré môžu mať negatívne účinky na ľudské zdravie, napr. ožarovanie. Obsahujú viac horčíka a železa, ako aj vitamínu C, ktoré sú dôležité pre odolnosť proti ochoreniu zo stresu a poruchám srdečnej činnosti.

BIO potraviny sú chutné. Biopotraviny obsahujú menej vody, viac aromatických látok a sú preto chutnejšie. Majú výraznú, charakteristickú chuť. Divá zver dáva prednosť poliam, kde sa pestujú BIO potraviny pred konvenčnými. Ekopoľnohospodári na celom svete slávia úspech so sloganom : „Ochutnajte ten rozdiel!“

Pýtate sa prečo konzumovať BIO potraviny ? Bežný človek, ktorý sa živí potravinami z priemyselného poľnohospodárstva zje s nimi zároveň viac ako 2 kilogramy chemických látok používaných pri ich pestovaní a výrobe. Čím väčší podiel na Vašej strave majú BIO potraviny, tým je týchto chemikálií menej.

A prečo BIO potraviny nekupovať ? Problém je aj v rebríku našich hodnôt. Bez mihnutia oka zaplatíme za balíček čipsov jedno euro. Ale ak máme dať rovnakú sumu sa štyristo gramov celozrnného BIO chleba, z ktorých sa najedia viacerí, o hodnote jedla nehovoriac, pozeráme sa na to inak.

Subjekty, zaradené do systému ekologického poľnohospodárstva, ktoré produkujú bioprodukty a spracovávajú biopotraviny alebo s nimi obchodujú, sú podriadené kontrole.

Kontrola je povinná. Kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť ekonomicky oprávnené náklady. Kontrola sa vykonáva minimálne dvakrát ročne.

Kontrole podlieha:

 • pôda určená na ekologickú poľnohospodársku výrobu
 • dodržiavanie pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín
 • spôsob zberu, úpravy, prepravy a skladovania bioproduktov
 • spôsob balenia, označovania a uvádzania bioproduktov a biopotravín do obehu
 • spôsob vedenia záznamov a účtovania s osobitným dôrazom pri subjektoch hospodáriacich na časti pozemkov aj konvenčným spôsobom. Garantom kontroly je
 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Kontrolu vykonáva ním poverená kontrolná organizácia Naturalis SK prostredníctvom inšpektorov. Cieľom kontroly je garancia pravosti a dôveryhodnosti bioproduktov a biopotravín spotrebiteľov. Označenie, udeľovanie Naturalisom „pravým“ bioproduktom a biopotravín, je SK-02-BIO.
 • spracované z bioproduktov (dopestované v systéme ekologického poľnohospodárstva bez používania umelých – hnojív, chemických postrekov, genetických manipulácii, hormónov a týrania zvierat)
 • čo najšetrnejším spôsobom (bez použitia syntetických konzervačných látok, farbív, dochucovadiel a zdraviu škodlivých postupov ako napr. bielenie, ožarovanie, mikrovlný ohrev, plynovanie, sterilizovanie formaldehydom, ošetrovanie organofosfátmi…)
 • aby sa v nich zachovalo pre spotrebiteľa čo najviac výživných a životodárnych látok

Označovanie pre slovenský trh je nasledovné:

 • písomnou skratkou „BIO“ alebo „EKO“ alebo zobrazeným grafickým znakom

Výrobky sa ďalej označujú slovne:

 • slovami: „Vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve“
 • číselným kódom certifikovaného orgánu

Biopotraviny z konverzie

Biopotravina z konverzie (certifikát ev. číslo)
Pšeničná múka hladká špeciál 00 Extra (2006/001)
Pšeničná múka hladká T 650 (2006/002)
Pšeničná múka tmavá (2006/003)
Pšeničná múka celozrnná špeciál stredná (2006/004)
Pšeničná múka Graham (2006/005)
Pšeničná múka polohrubá (2006/006)
Pšeničná múka hrubá Zlatý klas (2006/007)
Chlieb celozrnný (2006/008)
Pečivo celozrnné jemné (2006/009)
Pečivo celozrnné ostatné (2006/010)

Rozhodnutia o certifikácii výrobku

Biopotravina z konverzie (certifikát ev. číslo)
Pšeničná múka hladká špeciál 00 Extra (2006/565)
Pšeničná múka hladká T 650 (2006/566)
Pšeničná múka tmavá (2006/567)
Pšeničná múka celozrnná špeciál stredná (2006/568)
Pšeničná múka Graham (2006/569)
Pšeničná múka polohrubá (2006/570)
Pšeničná múka hrubá Zlatý klas (2006/571)
Chlieb celozrnný (2006/578)
Pečivo celozrnné jemné (2006/579)
Pečivo celozrnné ostatné (2006/580)