O nás

Spoločnosť ILaS COMPANY s.r.o. vznikla v roku 2003, v novembri roku 2006 sa zlúčila so spoločnosťou C.S.I. – DC, s.r.o. . V súčasnosti funguje pod hlavičkou ILaS COMPANY s.r.o., je však rozdelená na tri samostatné divízie, a to pekárenská, cukrárenská a divízia maloobchodu.

Cieľom tohto zlúčenia bola snaha o zjednodušenie a prepojenie procesu výrobu a konečné uplatnenie produkcie na trhu. Táto méta sa ukázala ako prospešná, pretože spoločnosť predáva vo svojej sietí predajní viac než 50% výrobkov a týmto stabilizuje svoju pozíciu na trhu.

Hlavným stimulom pre vznik maloobchodných predajní bola potreba umiestniť na trh vlastné pekárenské výrobky. V prvopočiatkoch firmu tvorilo osem maloobchodných prevádzok, postupom času pribúdali ďalšie, k dnešnému dňu tvorí reťazec štyridsať predajní, ktoré sú situované na východe Slovenska a poskytujú prácu vyše dvestopäťdesiat zamestnancom.

Prioritou v predajniach je čerstvosť chleba a pečiva, ktorú zabezpečuje spoločnosť 3 až 4-krát denne vlastnými dopravnými prostriedkami. Dôraz v predajniach sa kladie hlavne na kultúru a hygienu predaja vlastných výrobkov ako aj produktov mliečneho charakteru, bežných potravinárskych potravín, mäsových výrobkov, ovocia, zeleniny, drogérie, cigariet a pod. Takúto rôznorodosť sortimentu spoločnosť poskytuje na väčších, ale aj tých najmenších prevádzkach, s poukázaním nato, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa dá všetko potrebné zakúpiť na jednom mieste, za rozumnú cenu, s minimálnymi čakacími dobami a personálom, ktorý je ochotný poradiť a pomôcť.

To, že spoločnosť sa zaujíma o svojich zákazníkov a dbá na spätnú väzbu sa prejavuje aj tým, že organizuje rôzne súťaže, ankety a vernosť zákazníka sa snaží získať aj tvorením vlastných maloobchodných akcií vo forme letákov.

Prevádzky sa nachádzajú v Košickom a Prešovskom kraji, konkrétne v mestách Košice, Prešov, Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany, Snina, Humenné a Vranov nad Topľou. Firma však chce stále zachovať trend v otváraní nových prevádzok a rozširovať svoj okruh pôsobnosti na širšie okolie a oslovovať tým stále väčšiu masu ľudí.

Najlepšie prosperujúce predajne sú, tie ktoré sú situované priamo pod vlastnými pekárňami, ide o predajne Stilka v Michalovciach a Centrum v Snine. V tesnej blízkosti za nimi sa už dlhodobo držia Tempo v Sobranciach a Šugar vo Veľkých Kapušanoch.

Súčasťou týchto štyroch prevádzok sú štýlové cukrárne. Táto asociácia vznikla so zámerom vytvorenia predajní „rodinného charakteru” s možnosťou realizácie nákupov celej rodiny a zároveň príjemným využitím voľného času.

Špecifikum tvoria rozlohou menšie predajne v Prešove, ktoré sa špecializujú na predaj chleba a pečiva.

Kľúčovou ambíciou do budúcnosti je nestagnovať a pokračovať v dynamickom rozvoji firmy. Investovaním do nových prístrojov, modernizáciou a neustálym skvalitňovaním technológii ponúkať konečnému spotrebiteľovi výrobky vysokej kvality a prispievať tak k spokojnosti stálych aj tých potenciálnych zákazníkov.

Patríme k popredným spoločnostiam v pekárenskom odvetví na východnom Slovensku a jednou zo značných výhod oproti konkurencii je aj vytvorenie vlastnej siete maloobchodných predajni a zaregistrovanie vlastnej obchodnej značky – produktu ILaS.

Naša spoločnosť umožňuje širokej verejnosti ako aj naším obchodným partnerom vybrať si z bohatej ponuky čerstvých a trvanlivých pekárenských, cukrárenských a pečivárskych výrobkov.

Úspech našich kvalitných a chutných výrobkov je podporovaný včasným a spoľahlivým systémom rozvozu našich výrobkov, čím zabezpečujeme čerstvé pečivo niekoľkokrát denne.

Jednou z hlavných priorít je investovanie zisku do modernej technológie a budovania obchodnej značky ILaS.

Táto spoločnosť ma z pohľadu dlhodobého pôsobenia na trhu ambície presadiť sa aj v rámci BIO PRODUKTOV, o čom svedčí aj zaregistrovanie prvej súkromnej BIO PEKÁRNE v rámci slovenského trhu.

Doterajšie skúsenosti z pôsobenia na našom slovenskom trhu dokazujú správnosť tohto rozhodnutia.

Prečo Pekárne ILaS?

  1. Sme jedinou certifikovanou pekárňou BIO chleba a BIO pečiva na Slovensku.
  2. Táto spoločnosť má z pohľadu dlhodobého pôsobenia na trhu ambície presadiť sa aj v rámci BIO PRODUKTOV, o čom svedčí aj zaregistrovanie prvej súkromnej BIO PEKÁRNE v rámci slovenského trhu.
  3. Ochrana a starostlivosť o životné prostredie patria dlhodobo medzi hlavné priority spoločnosti ILaS COMPANY s.r.o.. V tejto súvislosti spoločnosť pristúpila v roku 2005 ku – kúpe motorových vozidiel s pohonom na zemný plyn, ktoré produkujú výrazne menej škodlivým ako dovtedy používané vozidla s klasickým pohonom.
  4. Zákaz fajčenia v celom areáli všetkých pekární počas pracovnej doby.
  5. Spoločnosť ILaS COMPANY vlastní tiež maloobchodnú sieť predajní, ktorá pokrýva takmer celé východné Slovensko. V súčasnej dobe vlastníme 40 predajní, kde sa predávajú naše pekárenské výrobky a tiež plníme úlohu dodávateľa iných predajní.
  6. Pôsobíme na slovenskom trhu už dlhých 18 rokov, čo svedčí o našich skúsenostiach.
  7. ILaS COMPANY s.r.o. je členom občianskej iniciatívy Ži zdravo od 11. Apríla 2008